LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU54 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 34
Na ilustracji przedstawiono ocenę jakości wydruków cyfrowych na podstawie pomiaru parametru zwanego
A.
B.
C.
D.