LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU54 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 26
Który plik może zostać wykorzystany bezpośrednio jako baza danych do personalizacji biletów lotniczych?

A.
B.
C.
D.