LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU54 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 8
Obróbka wykończeniowa druku pozwalająca otrzymanie efektu wskazanego na zdjęciu strzałką wymaga zastosowania operacji
A.
B.
C.
D.