LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU54 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 33
Odczytaj optymalną do druku wielkoformatowego rozdzielczość bitmapy o wymiarach 6 x 7 m zgodnie ze standardami przedstawionymi w tabeli.
A.
B.
C.
D.