LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU55 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 27
Rozpoczęcie drukowania na cyfrowej maszynie elektrofotograficznej nie jest możliwe jeżeli

A.
B.
C.
D.