LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU55 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 2
Jednym ze sposobów wykonania personalizacji druków jest

A.
B.
C.
D.