LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 19
Na wychyłowym przyrządzie do pomiaru napięcia umieszczono symbol przedstawiony na rysunku. Jaki ustrój zastosowano w tym mierniku?
A.
B.
C.
D.