LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 39
Przyczyną zmniejszenia wydajności studni głębinowej nie może być

A.
B.
C.
D.