LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 3
Spływy obszarowe z terenów rolniczych nie powodują zanieczyszczeń wód

A.
B.
C.
D.