LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 9
Która z metod nie ma zastosowania w uzdatnianiu wody do celów bytowo-gospodarczych?

A.
B.
C.
D.