LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 1
W celu zapewnienia sprawnej i bezpiecznej pracy urządzeń ciepłowniczych wodę przeznaczoną do obiegu grzewczego należy poddać procesowi

A.
B.
C.
D.