LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 6
Wskaż zestaw urządzeń i substancji chemicznych stosowanych w procesie demineralizacji wody na jonitach.

A.
B.
C.
D.