LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 4
Podane w tabeli wyniki badań parametrów zanieczyszczeń wskazują, że są to ścieki pochodzące z przemysłu
A.
B.
C.
D.