LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 33
Na rysunku przydomowej oczyszczalni ścieków separator tłuszczu został oznaczony cyfrą
A.
B.
C.
D.