LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 12
Podczas spalania węgla kamiennego do atmosfery emitowane są zanieczyszczenia w postaci:

A.
B.
C.
D.