LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 33
Ilość CO2 w powietrzu wynosi około 0,036%. Wskaż równoważną wartość w ppm.

1% = 10 000 ppm

A.
B.
C.
D.