LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 22
Która z metod nie prowadzi do ograniczenia emisji SO2 do atmosfery?

A.
B.
C.
D.