LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 12
Do której kategorii sposobów ochrony przed hałasem zalicza się stosowanie przez pracowników indywidualnych wkładek przeciwhałasowych?

A.
B.
C.
D.