LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 22
Do brązowego pojemnika na odpady biodegradowalne nie można wrzucać

A.
B.
C.
D.