LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 21
W tabeli zamieszczono dane o składnikach
A.
B.
C.
D.