LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 29
Składowisko odpadów komunalnych powinno być otoczone pasem zieleni, którego zalecana minimalna szerokość powinna wynosić

A.
B.
C.
D.