LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 4
Do etapu przygotowania wsadu do kompostowania odpadów nie zalicza się procesu

A.
B.
C.
D.