LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 17
Które z podanych odpadów mogą trafić do spalarni komunalnej?

A.
B.
C.
D.