LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 6
Kadm, pestycydy, związki azotu i fosforu, to typowe zanieczyszczenia gleb pochodzące

A.
B.
C.
D.