LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 11
Który z zabiegów rekultywacji gleb nie jest zabiegiem biologicznym?

A.
B.
C.
D.