LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU14 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 28
W kamizelce przedstawionej na rysunku zastosowano kieszenie
A.
B.
C.
D.