LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU14 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 9
Który pomiar antropometryczny wykonuje się na ciele kobiety od siódmego kręgu szyi, przez punkt szyjny boczny i brodawkowy, w kierunku pionowym do linii talii w przodzie?

A.
B.
C.
D.