LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU14 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 31
Na rysunku przedstawiono modelowanie formy przodu spódnicy z
A.
B.
C.
D.