LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU14 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 28
Który rodzaj ściegu maszynowego przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.