LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU14 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 12
Rysunek instruktażowy, stosowany w dokumentacji wyrobu odzieżowego, przedstawia

A.
B.
C.
D.