LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU14 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 24
Przedstawiony na rysunku przyrząd pomocniczy jest stosowany do
A.
B.
C.
D.