LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU14 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 29
Zbyt mały docisk stopki, powoduje nieprawidłowości występujące podczas szycia, polegające na

A.
B.
C.
D.