LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU14 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 17
Którą operację obróbki parowo-cieplnej należy przeprowadzić zgodnie z przedstawionym znakiem umownym?
A.
B.
C.
D.