LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU14 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 2
Przyprasowanie, jest to operacja obróbki parowo-cieplnej, którą należy zastosować w celu

A.
B.
C.
D.