LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU14 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 7
W celu usunięcia błędu występującego w przedstawionej na rysunku bluzce damskiej, należy wypruć rękaw i
A.
B.
C.
D.