LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU14 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 8
Podczas przeprowadzania pierwszej miary bluzki na sylwetce klientki, należy zwrócić uwagę, między innymi, na

A.
B.
C.
D.