LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD22 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 36
W kosztorysie wartość nakładów w kolumnie oznaczonej literą M dotyczy

A.
B.
C.
D.