LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 11
Symbol bramki EX-NOR przedstawiono na rysunku oznaczonym literą
A.
B.
C.
D.