Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 24
Mięsień, który posiada smugi ścięgniste i współdziała z mięśniami płaskimi brzucha, przeponą i mięśniami krocza w wytwarzaniu tłoczni brzusznej to mięsień