Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 13
Która tkanka stanowi główny budulec ścian narządów wewnętrznych i naczyń krwionośnych?