Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 29
Które mięśnie podczas zgięcia i wyprostu przedramienia pracują antagonistycznie względem siebie?