Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 30
W którym ze stawów jest możliwe wykonanie zginania, prostowania, odwodzenia, przywodzenia, rotacji zewnętrznej i rotacji wewnętrznej?