Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 31
Na którym schemacie przedstawiono drogę przebiegu impulsu w układzie nerwowym, w prostym ruchu odruchowym?