LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 37
Żółknięcie liści roślin, ubytek chlorofilu, zahamowanie procesu fotosyntezy, zatrzymanie asymilacji i zmniejszenie odporności drzewostanu na występowanie chorób oraz szkodników lasów, to skutki występowania w powietrzu atmosferycznym podwyższonego poziomu

A.
B.
C.
D.