LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 13
Badanie BZT5, wykonuje się w celu określenia ilości tlenu wymaganego do utlenienia w badanej wodzie lub ściekach substancji

A.
B.
C.
D.