LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 6
Na podstawie wykresu stężenia BZT5 w badanej rzece określ, na którym kilometrze nastąpił zrzut ścieków o największym ładunku.
A.
B.
C.
D.