LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 27
Za pomocą skali porostowej możemy ocenić poziom zanieczyszczenia powietrza

A.
B.
C.
D.