Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 43
Który z wymienionych narządów bierze udział w usuwaniu z organizmu produktów końcowej przemiany materii?