LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 1
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli określ, która kategoria emisji gazów cieplarnianych charakteryzowała się na przestrzeni lat 1988 - 2016 największą redukcją.
A.
B.
C.
D.