LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 3
W ramach prowadzonego w Polsce monitoringu lasów wykonywane są badania dendrometryczne, które obejmują

A.
B.
C.
D.